Dr. Barzó Pál (1977 - 8. b)

Orvos, idegsebész, a Szegedi Tudományegyetem Idegsebészeti Klinikájának docense. A Debreceni Orvostudományi Egyetemen 1987-ben szerzett orvosi diplomát, majd a Szegedi Orvostudományi Egyelem Idegsebészeti Klinikáján helyezkedett el, ahol először ideggyógyászaiból, majd idegsebészetből szerzett szakorvosi diplomát, miközben 1994-ben kandidátus lett. 2000-ben Belgiumban letette az európai idegsebészeti szakvizsgát. Ezt követően az Egyesült Államokban dolgozott közel három évet idegsebészként. Oktatási és tudományos munkája alapján (53 cikk és könyvfejezetek) kinevezték az idegsebészeti klinika docensévé.

„Amikor kezemhez vettem Igazgatónő kedves levelét, öröm fogott el több okból is. Egyrészt, mert az írásból kiéreztem az iskoláért való jótékony tenni akarást, másrészt azt a nagyszerű atmoszférát és kisugárzást, mely ezt az iskolát mindig is megkülönböztette számos más miskolci intézménytől. Az iskola számomra igen sokat adott mind a humán, mind a reál tárgyakat illetően. Először is igen sok csinos, fiatal tanárnő taní­tott minket, ami meghatározó egy intézet atmoszféráját illetően. Természetesen szükség volt a nehéz órák mellett az ének órákra is, mert már akkor is létezett stressz, amit ott kipihenhettünk egy kis zenetanulás- és hallgatás közben. Az életre illetve annak filozófiájára érdekes módon a rajzórán készítettek fel minket. Testnevelő tanárunk testesítette meg a szigort, és próbálta a fiúkat férfivá nevelni több- kevesebb sikerrel, amiéit összes­ségében mindannyian kicsit félve, de nagyon tiszteltük őt. Csak az a sok társadalmi munka és úttörősködés ne lett volna! Bár lehet, hogy éppen ennek köszönhetem, hogy a lehető legtávolabb sikerült tartanom magam az ilyen jellegű megmozdulásoktól az egyetemen és a későbbiekben is.

Azt nagyon sajnálom, hogy a nyelvtanulást- mely, mint mostanra kiderült, a modern világban való boldogulás nélkülözhe­tetlen eleme - nem vettük elég komolyan. Annak ellenére, hogy tanítóink mindent megtettek ennek érdekében.

Vissza